Kontakt  
Real2B Development Sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 4
00-351 Warszawa
 
tel. (22) 208 26 60
 
NIP: 525-262-01-82,
Regon: 361641156,
 
Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy pod nr KRS: 0000560776